Eğitim Danışmanlığı

  • Öğrencinin kişisel özellikleri öğrenilir, eğitim ortamına uyumu hızlandırılır.
  • Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) hakkında bilgilendirilir.
  • Öğrenme isteğini artıracak etkinlikler gerçekleştirilir.
  • Etkin öğrenme, Test Çözüm Teknikleri, Sınav Stratejileri ve Zaman Yönetimi konularında bilgilendirme yapılır.
  • Sınav kavramının yaratabileceği endişelerin öğrenme ve sınav performansı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek çalışmalar yürütülür.