Rehberlik Misyonumuz

rehberlikservisiAtik Eğitim Kurumlarında 7 modülden oluşan “Atik Eğitim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri” kullanılmaktadır.

Peki bu 7 modül nedir ve içeriğinde neler vardır?

Modül 1: Öğrenci Alım Süreci Kılavuzu

Modül 2: Öğrenci Tanıma ve Takip Çalışmaları Kılavuzu

Modül 3: Oryantasyon Çalışmaları Kılavuzu

Modül 4: Mesleki Rehberlik Çalışmaları Kılavuzu

Modül 5: Koruyucu ve Önleyici Rehberlik Kılavuzu

Modül 6: Sınıf Rehberliği (Değerler Eğitimi Odaklı) Kılavuzu

Modül 7: Tercih kılavuzluğu

“Atik Eğitim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Modülleri” günümüzde yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim ve dönüşümlerin ışığında, öğrencilerin her yönü ile gelişmesi için, eğitim kurumlarında yer alan öğretim ve yönetim hizmetleri yanında kişilik gelişimlerini destekleyici ve tamamlayıcı bir anlayış ile hazırlanmıştır.

Atik eğitim kurumunda sorunlara erken müdahale ve özellikle sorunun oluşmamasına yönelik gelişimsel, önleyici ve koruyucu PDR yaklaşımı esastır. Öğrencilerin okulda ve yaşamda başarılı olmaları için gereken belli beceri ve yaşantıların kazandırılması ancak bireyi tanıma, bilgi verme, değerlendirme, izleme ve psikolojik danışma gibi kapsamlı ve gelişimsel PDR etkinliklerinin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. K12 bütünlüğünde sistemli bir şekilde planlanmış olarak yürütülen PDR hizmetlerinin temel amacı öğrencilere içerisinde bulundukları gelişim döneminde ihtiyacı olan hizmetleri en iyi şekilde sağlamaktır.

Değerler insan kişiliğinin ve onun toplumsal ilişkilerinin anlamlandırıcı ve kurucu öğesidir. Kurumumuzda uygulanmakta olan Değerler Eğitimi çalışmaları ile öğrencilerimizin sevgi, saygı, dürüstlük, hoşgörü, sorumluluk ve arkadaşlık gibi değerlerin farkına varmaları, yeni değerler üreterek benimsemeleri ve kişiliklerine mâl ederek davranışları ile sergilemeleri amaçlanmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak düzenlenmesi gereken sınıf rehberlik çalışmaları, grup rehberliği etkinlikleri, eğitsel ve mesleki rehberlik etkinlikleri, öğrencilerin ilgi, yetenek, başarı ve diğer psikolojik özelliklerini ölçen test, envanter, anket gibi ölçme araçları kullanılarak PDR servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütülür. PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanır.

TYT ve AYT; sınav sistemini tanıyan, ne istediğini bilen, yeteneklerini keşfetmiş, planlı hareket edebilen, hazırlık aşamasında ve sınav sırasında karşılaştığı güçlükleri aşabilen adaylar için zor bir adım değildir. Sınavı göründüğünden daha basit hale getirmek için, öğrencilerimizin eğitim ortamına uyumunu hızlandırmak, öğrenme ve kendini geliştirme isteğini artırmak gerekir ve bu çalışmalar, alanında uzman rehberlik birimimiz tarafından organize edilir.

Hizmetlerimiz

 • Rehberlik Misyonumuz

  Atik Eğitim Kurumlarında 7 modülden oluşan “Atik Eğitim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri” kullanılmaktadır. Peki bu 7 modül nedir ve Devamı
 • Eğitim Danışmanlığı

  Öğrencinin kişisel özellikleri öğrenilir, eğitim ortamına uyumu hızlandırılır. Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) hakkında bilgilendirilir. Öğrenme isteğini artıracak Devamı
 • Kariyer Danışmanlığı

  Ülkemizdeki çalışma koşulları, sektörler ve kariyer imkanları tanıtılır. Öğrencimizin kendini görmek istediği alan, ilgisi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilerek hedef belirlenir. Devamı
 • 1
 • 2